Poplatek za psa v roce 2020

7/1 2020

Roční poplatek za jednoho psa chovaného v rodinném domě je 150,- Kč.

Roční poplatek za jednoho psa chovaného v bytovém domě (obecním bytě) je 1.200,- Kč.


Úhradu poplatku proveďte nejpozději do 31. března 2020 na účet městského obvodu číslo: 19-1649325349/0800, variabilní symbol: 1341, případně v hotovosti na úřadě.

V případě dotazů či odhlášení psa kontaktuje zaměstnance úřadu - úsek vnitřních věcí, tel. č. 599 424 302.

Poplatek za psa v roce 2020