Poplatek za psa v roce 2021

8/1 2021

Roční poplatek za jednoho psa chovaného v rodinném domě je 150,- Kč.

Roční poplatek za jednoho psa chovaného v bytovém domě (obecním bytě) je 1.200,- Kč.


Úhradu poplatku proveďte do 31. března 2021 na účet městského obvodu číslo: 19-1649325349/0800, variabilní symbol: 1341 (do zprávy uveďte jméno poplatníka) nebo v hotovosti na úřadě.

V případě dotazů či odhlášení psa kontaktuje zaměstnance úřadu - úsek vnitřních věcí, tel. č. 599 424 302.

Poplatek za psa v roce 2021