Poplatek za psa v roce 2022

3/1 2022

Roční poplatek za jednoho psa chovaného v rodinném domě je 150,- Kč.

Roční poplatek za jednoho psa chovaného v bytovém domě (obecním bytě) je 1.200,- Kč.


Majitel přihlášeného psa provádí bez výzvy úhradu poplatku každoročně do 31. března na účet městského obvodu číslo: 19-1649325349/0800, variabilní symbol: 1341 (do zprávy uvést jméno poplatníka) nebo v hotovosti na úřadě.

K přihlášení nového psa je nutno vyplnit přihlašovací formulář a poté uhradit poplatek, který vyměří referent úřadu, úseku vnitřních věcí, tel. č. 599 424 302, email: vadamkova@proskovice.ostrava.cz

Poplatek za psa v roce 2022