Služba občanům - zasílání zpráv na e-mail

8/9 2020

Vážení občané,

pro lepší informovanost o dění v Proskovicích Vám nabízíme bezplatné zasílání zpráv na váš e-mail. V případě zájmu o tuto službu vám budeme zasílat zprávy z  adresy info@proskovice.ostrava.cz

Tato adresa bude sloužit pouze k odesílání zpráv – na tento e-mail nelze odpovídat, zasílat dotazy ani registrace k této službě.

Informace bychom vám chtěli poskytovat především z těchto oblastí:

  • přerušení dodávky pitné vody a elektrické energie (pokud nám tyto informace poskytnou společnosti, které předmětné služby zajišťují)
  • kulturní a sportovní akce (koncerty, divadla, plesy, obecní akce, akce spolků)
  • další informace a upozornění, která považujeme za důležitá

Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte své údaje na evidenčním formuláři a doručte jej v písemné podobě na adresu Úřadu městského obvodu Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice (možno vhodit do schránky u vchodu), nebo vyplněný a podepsaný formulář naskenujte a zašlete na e-mailjblazkova@proskovice.ostrava.cz nebo vadamkova@proskovice.ostrava.cz  nejpozději do 1. října 2020.  FORMULÁŘ rovněž naleznete na tomto webu v sekci Radnice (Úřad) - Formuláře - č. 12

Služba občanům - zasílání zpráv na e-mail