Výskyt komárů - informace

15/7 2020

Nadměrný výskyt komárů nebude městský obvod Proskovice řešit plošným postřikem. Vycházíme z vyjádření odborníků - Krajské hygienické stanice, Agentury ochrany přírody s krajiny - CHKO a ze zkušeností obcí v regionu. Nejedná se o kalamitní stav. Občanům doporučuji pro lokální postřik vlastního pozemku využít např. prostředku ATAK - sadu proti klíšťatům a komárům 50+50 ml (na 100 m2). Prostředek se naředí a rozprašovačem se aplikuje na pozemek, buď v pozdních večerních hodinách, nebo brzy ráno. Tento postřik má dlouhodobý účinek.

Mgr. M. Matějová, starostka

Výskyt komárů - informace