Aktuality
Dočasné uzavření pobočky České pošty v Proskovicích
11 6 2024

Dočasné uzavření pobočky České pošty v Proskovicích

Česká pošta informuje o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny Ostrava 45, Na Smyčce 317/5, 724 00  Ostrava-Proskovice.

Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ve dnech 17. – 29. června 2024 z provozních důvodů.

Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Ostrava 24 na adrese Blanická 1068/187, Ostrava-Stará Bělá. Na této provozovně bude možné si vyzvednout uložené zásilky.

 

Svatojánské slavnosti
27 5 2024

Svatojánské slavnosti

Zveme Vás na každoroční Svatojánské slavnosti dne 22. 6. 2024 - letos u příležitosti 630. výročí Proskovic

Poplatek za psa v roce 2024
3 1 2024

Poplatek za psa v roce 2024

Roční poplatek za jednoho psa chovaného u rodinného domu je 200,- Kč.


Poplatník provádí úhradu poplatku bez vyzvání každoročně do 31. března na účet městského obvodu číslo: 19-1649325349/0800, variabilní symbol: 1341 (do zprávy uvést jméno osoby, na kterou je pes přihlášen). Zaplatit lze také v hotovosti na úřadě.

Nového psa je třeba přihlásit k místnímu poplatku a poté vyměřený poplatek uhradit. 

Poplatky za psy spravuje a vyměřuje úsek vnitřních věcí – Věra Adámková, tel. č. 599 424 302, email: vera.adamkova@proskovice.ostrava.cz V případě nejasností ohledně poplatku neváhejte kontaktovat příslušného zaměstnance úřadu.

VÍCE AKTUALIT >>