Kontakty

Úřad je členěn na starostu (starostku), tajemníka (tajemnici) a jednotlivé úseky.

Adresa:

Úřad městského obvodu Proskovice
Světlovská 82/2
724 00  Ostrava-Proskovice

Telefon - pevné linky

599 424 301 - 7 (podrobně dle úseků - viz níže)

Fax

---
Web (oficiální)

http://www.ostrava-proskovice.cz

Elektronická podatelna (e-mail) posta@proskovice.ostrava.cz
ID datové schránky cknbn6z
IČO 00845451
DIČ CZ 00845451
Číslo účtu/kód banky 1649325349/0800

Kontakty na starostku, tajemnici a referenty jednotlivých úseků: