Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Byty

Poslední změna: Pondělí 30.10.2017 15:13
V majetku městského obvodu Proskovice je 25 bytů. Aktuálně jsou všechny byty obsazeny. V případě uvolnění bytu se postupuje dle níže uvedených zásad.

TYPY BYTŮ


16 x  garsoniéra 0+1 o velikosti cca 35 – 40 m2, ul. Na Smyčce 5/317, 1. a 2. NP (MmB)               nájemné v těchto bytech činí 38,20 Kč/m2


2 x  ateliérový byt 2+KK o velikosti cca 100 m2, ul. Na Smyčce 5/317, 3. NP                                  2 x  ateliérový byt 3+KK o velikosti cca 120 m2, ul. Na Smyčce 5/317, 3. NP (MmB)                  nájemné v těchto bytech činí 57,30 Kč/m2


4 x  byt 2+KK o velikosti cca 70 m2, ul. Buková 2A/245 (nad mateřskou školou)                             1 x  byt 1+KK o velikosti cca 32 m2, ul. Buková 2A/245 (nad mateřskou školou)                         nájemné v těchto bytech činí 58,- Kč/m2


Správcem bytového fondu městského obvodu Proskovice je pověřena společnost CITY - správa domů, s. r. o., Čujkovova 36, Ostrava-Zábřeh, tel. 599 520 832 - 3 (uzavírání nájemních smluv, předávání bytů, zajišťování oprav v bytech, vyúčtování služeb, atd.)

O přidělení obecního bytu rozhoduje výhradně rada městského obvodu. Kontaktní osoba na ÚMOb Proskovice při podávání žádosti - Věra Adámková, tel. 599 424 302, email: vadamkova@proskovice.ostrava.cz

Po přidělení bytu uhradí budoucí nájemník kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Zaplacení kauce je podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy. Kauce je vratná  po třech měsících v plné výši.

Zásady pro přidělování obecních bytů

Žádost o byt

Ukončení nájmu bytu

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 301


Úřad městského obvodu Proskovice
Světlovská 2/82
724 00 Ostrava-Proskovice


Úřední hodiny »