ZŠ a MŠ Proskovice, p. o.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je rozpočet, střednědobý výhled a závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice umístěn na webu http://www.zs-proskovice.cz/ v sekci Dokumenty – Rozpočet.

Základní škola Proskovice

Základní škola, Staroveská 62/66, Ostrava-Proskovice, tel. 596 768 290

Mateřská škola Proskovice

Mateřská škola, Buková 2/245, Ostrava-Proskovice, tel. 596 768 211