Česká pošta

Pošta v Ostravě-Proskovicích - tel.: 954 270 045


provozní doba v Proskovicích:  pondělí - pátek  9:00 - 11:00 a 13:30 - 16:00

přízemí budovy s malometrážními byty
Na Smyčce 5/317, 724 00  Ostrava-Proskovice