CzechPOINT

CzechPOINT

neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat např. o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Úřad městského obvodu Proskovice je jedním z kontaktních míst, narozdíl od přepážky České pošty v Proskovicích, která služby CzechPOINTu neposkytuje.