O Proskovicích

Proskovice jsou jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy

Zpravodaj

Proskovický Florián

ZŠ a MŠ Proskovice, p. o.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je rozpočet, střednědobý výhled a závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice umístěn na webu http://www.zs-proskovice.cz/ v sekci Dokumenty – Rozpočet.