Informace o daňové informační schránce

Úřad městského obvodu Proskovice tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Proskovice, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.