Členové Zastupitelstva MOb Proskovice 2022 - 2026

Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice má 15 členů. Jediná uvolněná funkce v zastupitelstvu je funkce starostky.

JMÉNO

FUNKCE V ZASTUPITELSTVU

POČET HLASŮ ZÍSKANÝCH VE VOLBÁCH

KANDIDOVAL(A) ZA

Táňa PALIČKOVÁ

starostka

392

NK 2022 PROSKOVICE

Mgr. Kateřina FULNEČKOVÁ

místostarostka

401

NK 2022 PROSKOVICE

Ing. Tomáš PALIČKA

radní

382

NK 2022 PROSKOVICE

Jan ŽÁK

radní

362

NK 2022 PROSKOVICE

Ing. Renata SKUPNÍKOVÁ

radní

333

NK 2022 PROSKOVICE

Zdeněk KVITA

předseda finanč. výboru

320

NK 2022 PROSKOVICE

Tomáš RUSEK

člen kontrolního výboru

319

NK 2022 PROSKOVICE

Martin ADAMOVIČ

člen finančního výboru

302

NK 2022 PROSKOVICE

Libor FIGALLA

 

301

NK 2022 PROSKOVICE

Tomáš KŘŮMAL

předseda kontrol. výboru

294

NK 2022 PROSKOVICE

Ing. Zdeněk DVORSKÝ

 člen finančního výboru

230

SNK Proskovice

Bc. Pavel ADÁMEK

 

176

SNK Proskovice

Regina ŠERÁ

 člen kontrolního výboru

171

SNK Proskovice

Marek KUNZ

 

165

SNK Proskovice

Zdeňka FABIÁNOVÁ

 

66

ČSSD