Nesvítí vám na ulici veřejné osvětlení?

4/10 2023

Poruchu na veřejném osvětlení můžete oznámit sami na dispečink společnosti Ostravské komunikace, a. s. – tel. číslo 596 622 922

Stačí nahlásit:

  • městský obvod
  • název ulice
  • číslo sloupu veřejného osvětlení, případně číslo popisné a orientační nejbližšího domu

 

Nesvítí vám na ulici veřejné osvětlení?