Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Mateřská škola Proskovice

Poslední změna: Úterý 15.09.2015 07:57
Mateřská škola, Buková 2/245, Ostrava-Proskovice, tel. 596 768 211

Školka se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa. Její kapacita je 50 dětí. Ta je již po dobu několika let plně vytížena. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy. Prostory a prostorové uspořádání MŠ dostatečně vyhovují skupinovým i individuálním činnostem. Pomůcky, materiál a hračky jsou průběžně doplňovány a obnovovány. V budově MŠ se nachází školní jídelna, ve které se připravují jídla pro MŠ, ZŠ i pro cizí strávníky. V prostorách bývalé prádelny byla zřízena keramická dílna, sloužící k využití volného času dětí z MŠ a ZŠ. Na školní zahradě jsou dvě pískoviště.

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP, vypracovaného podle zásad stanovených  RVP, který akceptuje vývojová specifika dětí a umožňuje rozvoj jednotlivce v rozsahu jeho možností.

 • náměty pro vzdělávací práci čerpáme v přírodě v okolí MŠ
 • připravujeme přírodovědné vycházky v každém ročním období k rybníku, k řece
 • zpracováváme s dětmi nasbíraný přírodní materiály
 • věnujeme se dětem s odloženou školní docházkou
 • pracujeme s dětmi na PC - výchovné programy pro předškolní věk
 • nabízíme dětem možnost pracovat v kroužcích – Řečový kroužek, Kouzlení s hlínou, Veselé pískání, Tančíme s pohádkou
 • seznamujeme děti s anglickým jazykem
 • spolupracujeme se ZŠ na společných projektech (akademie, projekt pro budoucí školáky - Těšíme se do školy)
 • navštěvujeme Divadlo loutek v Ostravě a DK  Akord v Ostravě-Zábřehu
 • spolupracujeme s divadly:  Smíšek a Klíček, které pro nás připravují představení v MŠ
 • pro rodiče a děti připravujeme mikulášské a vánoční besídky - každoročně slavíme s rodiči a prarodiči Den matek,  3 x ročně organizujeme Společné odpoledne pro děti a jejich rodiče (výroba svícnů, zdobení perníčků, jarní dekorace)
 • organizujeme školky v přírodě, navštěvujeme Ekocentrum v Ostravě-Porubě,
 • spolupracujeme s Městskou policií ve Staré Bělé
 • každý rok připravujeme slavnostní rozloučení s předškoláky
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 301


Úřad městského obvodu Proskovice
Světlovská 2/82
724 00 Ostrava-Proskovice


Úřední hodiny »