Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Základní škola Proskovice

Poslední změna: Úterý 13.02.2018 09:31
Základní škola, Staroveská 62/66, Ostrava-Proskovice, tel. 596 768 290

je škola pro žáky 1. stupně, která se nachází v atraktivním venkovském prostředí nedaleko Ostravy-Zábřehu a Výškovic, v dosahu MHD, s autobusovou zastávkou přímo u školy. V letech 2000 - 2001 se uskutečnila rekonstrukce stávající budovy a rozsáhlá přístavba nových prostor včetně vybudování tělocvičny. Od školního roku 2001/2002 poskytuje škola žákům komfortní zázemí s novým moderním interiérem. V současné době navštěvuje školu 95 žáků 1. - 5. ročníku, kteří jsou vyučováni dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem, s výukou cizího jazyka angličtiny od 1. ročníku. Po ukončení 5. ročníku pokračují žáci ve vzdělávání na základní škole ve Staré Bělé nebo na osmiletých gymnáziích.
 

Vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých ročnících mohou vyučující uplatňovat maximální možný individuální přístup ke každému z nich. Ve výuce se snaží uplatňovat nové moderní formy práce a alternativní prvky. Velké množství akcí během roku, školní soutěže, besedy, kurz bruslení a plavání, kulturní představení, škola v přírodě a další činnosti prohlubují, doplňují a zpestřují výchovně vzdělávací proces ve škole. Školní odpolední projekty  a ukázkové hodiny pak umožňují rodičům a přátelům školy nahlédnout za její zdi. Žákům s vývojovými poruchami učení je poskytována reedukační péče. Škola dosahuje stabilně velmi dobrých výchovně vzdělávacích výsledků, o čemž svědčí mimo jiné i každoročně úspěšné přijímací zkoušky našich žáků na víceletá gymnázia. Výsledky své činnosti a dění ve škole prezentují žáci ve svém časopise Floriánek.

 

Péči o žáky mimo vyučování zajišťuje školní družina, která má i ranní provoz. Zájmová činnost žáků je realizována v kroužcích, které škola  nabízí v doplňkové činnosti. Dobrou, téměř každodenní spolupráci školy s rodiči potvrzuje i činnost Sdružení rodičů, které při škole pracuje a podílí se organizačně a především finančně na většině akcí pro děti.

 

Další informace o škole je možno získat na www.zs-proskovice.cz a na telefonních číslech 596 768 290, 606 792 218 nebo během osobní návštěvy.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 301


Úřad městského obvodu Proskovice
Světlovská 2/82
724 00 Ostrava-Proskovice


Úřední hodiny »