Hasičárna a okolí

Nová budova hasičské zbrojnice v Ostravě-Proskovicích se nachází ve volnočasovém areálu na „pastvinách“. Její oficiální otevření proběhlo 25. června 2021.

V blízkém okolí nové hasičárny se nachází:

  • zázemí v podobě krytých stánků pro pořádání kulturních a sportovních akcí místních hasičů
  • trať pro požární sport
  • venkovní posilovna (workout)
  • velká travnatá plocha
  • víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem
  • hřiště pro malé děti

Adresa hasičárny:           Na Pastvinách 400/2, Ostrava-Proskovice

Provozovatel:                   statutární město Ostrava - městský obvod Proskovice

Kontaktní osoby:            

  • Ing. Jitka Blažková, MPA, tajemnice úřadu, tel. 599 424 301, mob. 601 297 950
  • Táňa Paličková, starostka, tel. 599 424 304, mob. 607 050 285
  • Ing. Jaromír Laštuvička, velitel JSDH Proskovice, tel. 777 321 001

 Provozní řád hasičské zbrojnice