Byty

V majetku městského obvodu Proskovice je 25 bytů. Aktuálně jsou všechny byty obsazeny. V případě uvolnění bytu se postupuje dle níže uvedených zásad.

TYPY BYTŮ


16 x  garsoniéra 0+1 o velikosti cca 35 – 40 m2, ul. Na Smyčce 5/317, 1. a 2. NP (MmB)                         nájemné v těchto bytech činí 72,- Kč/m2  (od 1. 7. 2024)


2 x  ateliérový byt 2+KK o velikosti cca 100 m2, ul. Na Smyčce 5/317, 3. NP                                                           2 x  ateliérový byt 3+KK o velikosti cca 120 m2, ul. Na Smyčce 5/317, 3. NP (MmB)                                nájemné v těchto bytech činí 110,- Kč/m2 (od 1. 7. 2024)


4 x  byt 2+KK o velikosti cca 70 m2, ul. Buková 2a/245 (nad mateřskou školou)                                                   1  x  byt 1+KK o velikosti cca 32 m2, ul. Buková 2a/245 (nad mateřskou školou)                                         nájemné v těchto bytech činí 111,- Kč/m2 (od 1. 7. 2024)


Správcem bytového fondu je městský obvod Proskovice. Uzavírání nájemních smluv, předávání bytů, zajišťování oprav v bytech, vyúčtování služeb, ukončení nájmu, atd. zajišťuje zaměstnanec úseku bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Proskovice, p. Miroslava Šugarová, tel. 599 424 307, email:

O přidělení obecního bytu rozhoduje výhradně rada městského obvodu. Žádost o přidělení bytu možno podat na podatelně ÚMOb Proskovice (úsek vnitřních věcí, Věra Adámková, tel. 599 424 302, email: ).

Po přidělení bytu uhradí budoucí nájemník jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Zaplacení jistoty je podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy. Jistota je vratná  po třech měsících v plné výši.

 

Informace pro stávající nájemníky:

Měsíční platby za byt se poukazují na účet městského obvodu číslo: 19-1649325349/0800, variabilní symbol = číslo bytu.


Zásady pro přidělování obecních bytů

Žádost o byt

Ukončení nájmu bytu

Domovní řád