Fotbalové hřiště

ul. Staroveská (u Kuňkaliště)

Fotbalové hřiště u Kuňkaliště přešlo pod správu městského obvodu Proskovice na jaře roku 2022. Do té doby bylo v pronájmu fotbalového klubu Stará Bělá.

Fotbalové hřiště je k dispozici v provozní době občanům ke sportovnímu vyžití. V případě, že objednatel hřiště sjedná pronájem dle čl. II, odst. 2 provozního řádu, má přednost před neplatícími uživateli hřiště.

Doba využitelnosti hřiště pro veřejnost je DUBEN - ŘÍJEN:

pondělí - sobota

9:00 - 20:00

 

neděle

9:00 - 15:00

svátky a doba školních prázdnin

9:00 - 20:00

 

 

Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena. Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se jeho provozním řádem. Informace na tel. 599 424 301 (tajemnice úřadu).