Víceúčelové a dětské hřiště

ul. Na Pastvinách (volnočasový areál)

Víceúčelové hřiště slouží primárně školní tělovýchově v době vyučování, během provozu školní družiny a pro pořádání sportovních akcí Základní školy a Mateřská školy Ostrava-Proskovice.

Areál také slouží pro rekreační vyžití občanů, rodičů s dětmi a sportovních oddílů obce. Možnost objednání celodenního pronájmu víceúčelového hřiště za poplatek - viz níže (Příloha č. 1)

Na organizaci sportovních činností a udržování čistoty a pořádku dohlíží správce pan Ladislav Ručka, tel. 731 521 729.

Provozní doba víceúčelového hřiště:

pro školu během školního roku

pracovní dny

8:00 – 16:00

pro veřejnost

pondělí - pátek

16:00 – 20.00

 

sobota - neděle

9:00 – 20:00

 

svátky a školní prázdniny

9:00 – 20:00

Provozní doba dětského hřiště:

pondělí - neděle

9:00 – 20:00

Provozní doba je zpravidla od měsíce dubna do října, může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.